دسته بندی مطالب

پست مطالب

DEM

مدل رقومي ارتفاع یا DEM يكي از معروفترين داده ها به شكل رستر مي باشد....

1395/10/04

شاخص پوشش گیاهی NDVI

برای استخراج NDVI از تصاویر ماهواره ای TM و یا ETM +، در نرم افزار ENVI،

1395/10/04

مراحل رشد تاريخی سنجش از دور-1

8- هندوستان سری ماهواره های IRS (Indian Remote Sensing) را در سال 1988 تکميل نمود. 9- در اين ميان کشور ژاپن و آژانس فضایی اروپا در سال 1991 به ترتيب اقدام به ساخت سری ماهواره های ERS(European RS Satellites), MOS (Marine Observation Satellites) نموده ماهواره های خود را در مدار کره زمين قرار دادند.

1395/10/04

مراحل رشد تاريخی سنجش از دور

در سال 1859 اولین عكس هوایی توسط گاسپارد فلیكس از یك بالون هوایی تهیه شد. 2- در سال 1903 از كبوترهای جاسوس در ماموریت های نظامی استفاده شد. 3- در سال 1908 ویلبررایت اولین هواپیمای عكاس را رهبری نمود و بونویلان عكسهای هوایی را تهیه كرد. 4- در سالهای آخر جنگ جهانی اول عكسهای هوایی به سرعت برای اه

1395/10/04

تبديل لايه اطلاعاتي از نوع Polyline به لايه اطلاعاتي از نوع Polygon در ArcGIS

در نرم افزار ArcGIS در ArcToolbox انواع مختلف ابزارها براي اين تبديلات وجود دارد. از بين اين دستورات و ابزارها، ابزار تبديل عوارض خطي به عوارض پليگوني بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

1395/10/04

وارد کردن مختصات XY به صورت جدول به محيط ArcGIS (آدرس دهي با استفاده از مختصات)

در مواردي كه اطلاعات ورودي به GIS شامل جداول توصيفي عوارض و يا پديده هايي از دنياي واقعي با مختصات XY در اين جداول باشد، روش آدرس دهي بر پايه مختصات استفاده مي شود

1395/10/04

آماده سازی فایل های cad در GIS

آماده سازی فایل های CAD در ArcGIS یکی از مهمترین

1395/10/04

ساختDEM و نقشه شیب در ArcGIS

برای ایجاد مدل رقومی ارتفاع در برنامه جانبی Spatial Analyst، ابتدا از طریق Customize\Extensions در منوی اصلی نرم افزار پنجره مربوطه را باز کنید.

1395/10/02